Elke maand wordt er een bedrag van € 75 gereserveerd ten behoeve van donaties aan enkele non-profit organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kwetsbare kinderen. Daarnaast ondersteun ik een student uit Suriname die in aanmerking is gekomen voor een studiebeurs in China. Kosten voor studiemateriaal, transportkosten en huishoudelijke kosten worden (deels) vergoed wanneer hier behoefte aan is.

Dit jaar (2021) wordt er contact gelegd met een drietal kindertehuizen in Suriname en India. In nauw overleg wordt bepaald waar elke organisatie het meeste behoefte aan heeft op dit moment. (Baby)melkpoeder, pampers, overige hygiënische artikelen en voedsel zijn totnogtoe de belangrijkste producten.
Een bezoek aan één van de tehuizen is afhankelijk van de mogelijkheid om te vliegen.

Alle inkomsten die verkregen worden uit de activiteiten van mijn praktijk komen dus deels ten goede aan de verzorging en opvoeding van kinderen vér buiten Nederland. De wisselkoers van beide landen zorgt ervoor dat er relatief veel gedoneerd kan worden aan hulpbehoevende kinderen.

Eenmalig of periodiek doneren?

Als je ook vindt dat alle kinderen een kans verdienen om veilig en gezond op te groeien, nodig ik je uit om een (bescheiden) bijdrage te leveren….want elke euro is er één!

Heb je vragen, opmerkingen of wil je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Stuur me dan gerust een e-mailbericht.